اطلاع رسانی مسابقات شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول
شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
تاریخ پنجشنبه 1395/10/30 ساعت 12:31 نویسنده : امین
تمام شد جهت کسر نشدن هزینه مسابقه را لغو کنید
#سرویس_هم_نبرد
◀️ارسال   1974475303  ب     738902
هزینه ندارد
*پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر که کد شما را ارسال کند و  هزینه یک روز حق اشتراک یعنی 300 تومان را پرداخت کند 3 شارژ 500 تومانی دریافت میکند 
هزینه 300 تومان حق اشتراک به صورت خودکار در طول روز کم میشود و باید عضو سامانه باشید
*اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300 
*دریافت شارژ  با ارسال  3 بار عدد 1000 ب 738902 
*خط مستقیم شارژ میشود
*لغو  با ارسال  L  ب   738902

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ چهارشنبه 1395/10/29 ساعت 17:44 نویسنده : امین
تمام شد

شارژها 500  تومانی هستند

حداکثر تا 5 الی 6 دقیقه فعال  بمونه ، بعد 5 دقیقه نزنید ضرر میکنید

ارسال عدد      1     ب   737601  
سپس عدد  117   ب    737601


ارسال عدد      1     ب   737604  
سپس عدد  114   ب    737604

ارسال عدد      1     ب   737605  
سپس عدد  115   ب    737605

ارسال عدد      1     ب   737606  
سپس عدد  116   ب    737606

ارسال عدد      1     ب   737608  
سپس عدد  108   ب    737608

ارسال عدد      1     ب   737609  
سپس عدد  109   ب    737609

ارسال عدد      1     ب   737610  
سپس عدد  110   ب    737610

هزینه مرحله دوم هر کدام  120 تومان 

*جواب دیر میاد مرحله دوم را فقط یک بار بفرستین(مرحله 1 و 2 پشت سر هم)
* لغو هر کدام با ارسال  L  به سرشماره مربوطه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ سه شنبه 1395/10/28 ساعت 22:33 نویسنده : امین
 به خطوط  990 جواب نمیده
آپدیت نیست _ دوباره فعال شده 
#آپدیت_شده_در_17_6_95
#سرویس_کاست

◀️ ارسال   1798667203    ب    3075002
◀️ سپس  عدد  1     ب    3075002
هزینه ندارد

پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر که کد شما را ارسال کند و یک محتوا دریافت کند یک شارژ 5000 تومانی دریافت میکنید.

هزینه  محتوا 500 تومان 
محتوا روز بعد ارسال میشد

اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 3000 
دریافت شارژ  با ارسال  5 بار عدد 1000 ب 3075002 
 خط مستقیم شارژ میشود

لغو  با ارسال  OFF  ب   3075002

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ سه شنبه 1395/10/28 ساعت 21:43 نویسنده : امین
به مشکل خورده نزنید

هزینش زیاده ، هر کدام  400 تومان هست  بدون شارژ نمیشه

#اولی
◀️ ارسال عدد 100 ب 307073
سپس ارسال کد دریافت شده به 307073

#دومی
◀️ ارسال عدد 500 ب 307073
سپس ارسال کد دریافت شده به 307073

لغو‌با ارسال Off ب  3070001  ,  307073
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ شنبه 1395/10/25 ساعت 19:40 نویسنده : امین
تمام شد
#سرویس_آسمانی _ایرانسل

◀️ ارسال   1974475303   ب     307111999

هزینه ندارد

پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر که کد شما را ارسال کند  و هزینه یک روز اشتراک  یعنی 300 تومان را  پرداخت کند  یک شارژ 1000  تومانی دریافت میکند و اگر تا روز بعد لغو نکند و هزینه روز بعد را نیز پرداخت کند یک شار 1000  تومانی دیگر نیز دریافت میکنید

*جهت پرداخت حق اشتراک باید دوستانتان عدد 900 را به 307111999 بفرستید
*برای پرداخت حق اشتراک روز دوم باید یک روز صبر کنید

*هزینه ارسال عدد 900 ، 300 تومان میباشد

*اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300 
*برای دریافت شارژ 1000 تومانی اولی ابتدا 300  و بعد 1000بفرستین
*خط مستقیم شارژ میشود
*دعوت موثردعوتیست که فردحق اشتراک۲روزش راپرداخت کند.

*لغو  با ارسال  L  ب   307111999

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ شنبه 1395/10/25 ساعت 17:52 نویسنده : امین
ارسال عدد      1     ب   737601  
سپس عدد  117   ب    737601


ارسال عدد      1     ب   737604  
سپس عدد  114   ب    737604


ارسال عدد      1     ب   737605  
سپس عدد  115   ب    737605


ارسال عدد      1     ب   737606  
سپس عدد  116   ب    737606


ارسال عدد      1     ب   737608  
سپس عدد  108   ب    737608


ارسال عدد      1     ب   737609  
سپس عدد  109   ب    737609


ارسال عدد      1     ب   737610  
سپس عدد  110   ب    737610


*هزینه مرحله دوم هر کدام  120 تومان 

*لغو هر کدام با ارسال  L  به سرشماره مربوطه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ پنجشنبه 1395/10/23 ساعت 15:21 نویسنده : امین
برای همه
#سرویس_آسمانی

◀️ ارسال   968353472   ب     307111999

هزینه ندارد

پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر که کد شما را ارسال کند  و هزینه یک روز اشتراک  یعنی 200 تومان را  پرداخت کند  یک شارژ 1000  تومانی دریافت میکند و اگر تا روز بعد لغو نکند و هزینه روز بعد را نیز پرداخت کند یک شار 1000  تومانی دیگر نیز دریافت میکنید

*جهت پرداخت حق اشتراک باید دوستانتان عدد 900 را به 307111999 بفرستید
*برای پرداخت حق اشتراک روز دوم باید یک روز صبر کنید

*هزینه ارسال عدد 900 ، 200  تومان میباشد

*بدون پرداخت حق اشتراک توسط دوستانتان شارژی به شما تعلق نمیگیرد
*اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300 
*برای دریافت شارژ 1000 تومانی اولی ابتدا 300  و بعد 1000بفرستین
*خط مستقیم شارژ میشود
*دعوت موثردعوتیست که فردحق اشتراک۲روزش راپرداخت کند.

*لغو  با ارسال  OFF  ب   307111999

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ چهارشنبه 1395/10/22 ساعت 23:23 نویسنده : امین
کسانی_که_شرکت_نکردند 
اپدیت نیست

◀️ارسال   976177970  ب     738150

*سپس ارسال کد تایید ب 738150 (کد تایید وسط پیام هست)

هزینه ندارد

* پس از ارسال کد تک رقمی تایید با ارسال دوبار 1010 به 738150 دو شارژ 500 تومانی هدیه عضویت را دریافت میکنید.

*همچنین به ازای هر دعوت جدید که کد تایید را ارسال کند  ۲۰۰۰تومان دیگر شارژ دریافت میکنید

*اطلاع و ثبت دعوتها موثر با ارسال 300  ب 738150 
*دریافت شارژ دعوتی با ارسال  2 بار عدد 1000 ب 738150 

*خط مستقیم شارژ میشود

*لغو  با ارسال  L  ب   738150

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ سه شنبه 1395/10/21 ساعت 14:59 نویسنده : امین

*بدون شارژ شرکت کنید بهتره

ارسال  عدد  1   ب    3076  
سپس  عدد  11  ب   3076  
سپس  عدد  1   ب    3076
سپس ارسال  24  ب   3076 (جهت ثبت شارژ)
بعد از گذشت  72 ساعت 
ارسال  عدد  24   ب    3076 (جهت دریافت شناسه شارژ)

*هزینه روزانه 500 تومان بدون شارژ هم میشود

لغو با ارسال  OFF   ب   3076

*با لغو و عضویت مجدد و طی مراحل بالا بعد 72 ساعت هم میشود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تاریخ دوشنبه 1395/10/20 ساعت 17:18 نویسنده : امین
تمام شد
حداکثر تا 5 الی 6 دقیقه فعال  بمونه ، بعد 5 دقیقه نزنید بهتره ضرر میکنید

ارسال عدد      1     ب   737605  
سپس عدد  115   ب    737605

ارسال عدد      1     ب   737608
سپس عدد  108   ب    737608


هزینه مرحله دوم هر کدام  120 تومان 

جواب دیر میاد مرحله دوم را فقط یک بار بفرستین(مرحله 1 و 2 پشت سر هم)
 لغو هر کدام با ارسال  L  به سرشماره مربوطه
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ

telegram.me/sharje21

مدیر وبلاگ : امین
پیوندهای روزانه
نویسندگان
نظرسنجی
دوستانی که به پیام رسان تلگرام به سختی دسترسی دارند و یا اصلا درسترسی ندارند مایلند در کدام پیام رسان اطلاع رسانی شود؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بروز رسانی :