شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول telegram.me/sharje21 http://sharje21.mihanblog.com 2017-11-24T15:31:42+01:00 text/html 2017-11-22T02:48:59+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1325 <div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2"><b>غیر فعال شده</b></font></span></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="1"><strike style="">برای همه / ممکنه محدود باشه</strike></font></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1">ارسال عدد 1&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 307539</font></strike></div><div><strike><font size="1">سپس ارسال کد فعال سازی به 307539</font></strike></div><div><strike><font size="1">24 ساعت بعد از عضویت</font></strike></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1">ارسال عدد 20&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307539</font></strike></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1">&nbsp;شارژ به صورت پین میباشد</font></strike></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><font color="#ff0000" size="1"><strike>هزینه روزانه 300 تومان( بدون شارژ هم میششود)&nbsp;</strike></font></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><strike style=""><font size="1">لغو با ارسال&nbsp; OFF1&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307539</font></strike></div> text/html 2017-11-21T11:15:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ های محدود http://sharje21.mihanblog.com/post/1274 <div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">(اختیاری)</span></div><div><div><div><div><div><font size="2"><font color="#cc33cc" style="">1000 تومانی همراه اول با وقفه (</font><span style="color: rgb(204, 51, 204);">باشگاه 6X4</span><span style="color: rgb(204, 51, 204);">)</span></font></div></div><div><div><font size="2">امروز 30 آبان ارسال عدد&nbsp; 1 ب&nbsp; &nbsp;6644</font></div><div><font size="2">در تاریخ 4 آذر ارسال کد&nbsp;<b>1126&nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp;6644</font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*هزینه هر تبلیغات 200 تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2">*فرصت شرکت تا 12 امشب&nbsp;30 آبان</font></div></div><div><font size="2">*لغو با ارسال&nbsp;OFF3&nbsp; &nbsp;به&nbsp;6644</font></div></div><div><font size="2"><font color="#cc33cc" style=""><br></font></font></div><div><hr><br></div><div><font size="1"><font color="#cc33cc" style="">1000 تومانی همراه اول با وقفه (همگام با سیما</font><span style="color: rgb(204, 51, 204);">)</span></font></div></div><div><div><font size="1">امروز 29 آبان ارسال عدد&nbsp; 111&nbsp; &nbsp; ب&nbsp; &nbsp;6020</font></div><div><font size="1">در تاریخ 3 آذر ارسال کد&nbsp;<b>6620&nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp;6020</font></div><div><font color="#ff0000" size="1">*هزینه هر تبلیغات 200 تومان&nbsp;</font></div><div><font size="1">*فرصت شرکت تا 12 امشب&nbsp;29 آبان</font></div></div><div><font size="1">*لغو با ارسال OFF111&nbsp; &nbsp;به 6020</font></div></div><div><br></div><div><div></div></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*معمولا&nbsp; راس ساعت 12:00 شب همان تاریخی که قرار هست شارژ بدهد فعال میشود و یا در طول روز فعال میشود&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*اکثرا محدود و گاهی وقتها نامحدود هست و همچنین ممکنه اصلا فعال نشود&nbsp;(بدون شارژ شرکت کنید)</font></div><div><br></div><font size="2" style=""><div style=""><div style=""><div style=""><div style=""><div><div></div></div></div></div></div></div></font> text/html 2017-11-21T08:34:40+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 + 5000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1324 <div><span style="font-size: small;"><b style=""><font color="#ff0000">فعاله</font></b></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">کسانی که تا بحال شرکت نکرده اند .</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#اپلیکیشن_کیوب</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp;&nbsp;<b style="">156337611&nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; <b style="">738595</b></font></div><div><font size="2">سپس نصب و فعال سازی اپلیکیشن کیوب و وارد کردن کد معرف&nbsp; :&nbsp;<b style="">156337611</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">جهت وارد کردن کد معرف در اپ از قسمت پایین روی ادمک بزنید .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://cubeapp.ir/dl/cubeapp.apk" target="_blank" title="کلیک کنید"><div><b><font size="3">دانلود&nbsp;</font></b></div><div></div></a></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" size="2">هزینه نصب 300 تومان بدون شارژ هم میشود&nbsp;</font></div><div><font size="2">&nbsp;</font></div><div><font size="2">پس از دریافت کد به ازای #هر_سه دوست که دعوت کنید و #اپلیکیشن_کیوب را نصب و کد دعوت شما را در اپلیکیشن وارد کند 8000 تومان دریافت میکنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع از دعوتها با ارسال 1000&nbsp; ب 738595&nbsp;</font></div><div><font size="2">*پس از تکمیل کامل هر 3 دعوت جدید خط مستقیم&nbsp; 8000 تومان شارژ میشود( همان لحظه )</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;738595</font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">*لغواشتراک اپلیکیشن از قسمت بالا سه خط سپس گزینه تنظیمات کاربری و در آخر لغو اشتراک (از طریق چار خونه هم میشود)</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-19T15:11:01+01:00 sharje21.mihanblog.com امین دو شارژ 2000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1323 <div><div><font color="#ff0000" size="2"><b>هر دو سامانه فعال هست</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">اولی</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#جدول</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp; &nbsp;219173&nbsp;&nbsp; ب&nbsp; &nbsp; 307812</font></div><div><font size="2">سپس ارسال کد فعال سازی به 307812&nbsp;</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><hr></div><div><font color="#cc33cc" size="2">دومی</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#ویکوک&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp; &nbsp;171319&nbsp;&nbsp; ب&nbsp; &nbsp; 307819</font></div><div><font size="2">سپس ارسال کد فعال سازی به 307819&nbsp;</font></div><div><font size="2">هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><hr><hr></div><div><font size="2">پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکند (تا سقف 16 تومان)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شارژ به صورت مستقیم بعد از 24 ساعت یا بیشتر ارسال میشود،پس از پایان دعوت میتوانید مسابقه را لغو کنید،هدیه از بین نمیرود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">هزینه روزانه 400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">لغو&nbsp; هر کدام با ارسال&nbsp; OFF&nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-19T11:55:31+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ همراه اول (اپ شارژ بازی) http://sharje21.mihanblog.com/post/1322 <div><font size="2" color="#ff0000"><b>2000 تومانیش مشکل داره&nbsp;</b></font></div> <font size="2">*حدودا ساعت 12 ظهر&nbsp; با ارسال 1 به 30790 عضو سامانه شارژ بازی میشید و سپس اپ شارژ بازی را نصب میکنید و حدود ساعت 16 خطتان 2000 تومان مستقیم شارژ میشود (فقط برای اولین بار)</font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*با پاسخ به سوالات هم میتوانید برنده شارژ 1000 تومانی شوید به صورت شانسی و نامحدود</font></div><div><div><font size="2">*با وارد کردن کد معرف 1000 امتیاز دریافت میکنید که شانستان را برای برنده شدن در پاسخ به سوالات افزایش میدهد</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* کد معرف:&nbsp;<b>563023</b></font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">هزینه روزانه 500 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">لغو با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; به&nbsp; 30790&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div><a href="http://bit.ly/2kT92OB" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2">دانلود اپلیکیشن شارژ بازی</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-11-09T12:37:53+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژهای 1و 5 و 10هزار تومانی همراه اول(30781) http://sharje21.mihanblog.com/post/1320 <div><font color="#ff6666" size="2">مشکل شارژدهی مرحله سوم&nbsp; سامانه 30781 #سرویس3 حل شده ، دوستانی که موفق به دریافت شارژ نشده اند با ارسال&nbsp; checkout&nbsp; &nbsp; به 30781 شارژ خود را دریافت کنند.</font></div><div><span style="font-size: small;"><font color="#cc66cc"><br></font></span></div><div><span style="font-size: small;"><font color="#cc66cc"><br></font></span></div><div><span style="font-size: small;"><font color="#cc66cc">*برای همه</font></span></div><div><font size="2" color="#cc66cc">#سرویس3</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ارسال&nbsp; &nbsp;<b>16550&nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>30781</b></font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به <b>30781</b></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد به ازای:</font></div><div><font size="2">*2 نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*5نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت کارت شارژ&nbsp; با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; checkout به 30781 (همان لحظه)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان (بدون شارژ هم میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;30781</font></div> text/html 2017-11-09T12:05:47+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1319 <div><div><font size="2" color="#cc66cc">#سرویس_چشمک</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://t.me/subusers_bot?start=inv87919532008" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2">http://t.me/subusers_bot?start=inv87919532008</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس از طریق گزینه " چشمک رو بزن " شماره همراه خود رو به اشتراک بزاریدو کد دریافتی را وارد ربات کنید</font></div><div><font size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت لینک دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 2000 تومانی دریافت میکند&nbsp;</font></div><div><font size="2">*اطلاع از تعداد دعوتها ارسال عبارت " بانک "&nbsp; از طریق ربات</font></div><div><font size="2">*کارت شارژ بعد از 24 ساعت یا بیشتر ارسال میشود،پس از پایان دعوت میتوانید مسابقه را لغو کنید،هدیه از بین نمیرود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;30780 (از طریق سیم کارت)</font></div></div> text/html 2017-11-05T13:46:28+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی همراه اول با وقفه 2 روز http://sharje21.mihanblog.com/post/1318 <div><font size="2" color="#cc33cc">برای همه</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_گرامافون&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 700&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307351&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">سپس ارسال عدد داخل&nbsp; پیامک دریافتی به 307351</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بعد از گذشت&nbsp; 24 ساعت از عضویت</font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 1000&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307351</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بعد از گذشت&nbsp; 48 ساعت از عضویت</font></div><div><font size="2">&nbsp;ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 1000&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307351</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">هزینه روزانه 400 تومان بدون شارژ هم میشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;307351</font></div> text/html 2017-11-04T06:46:17+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 + 2000 تومانی همراه اول (307352) http://sharje21.mihanblog.com/post/1317 <div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#ff0000"><b>غیر فعال شده&nbsp;</b></font></span><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>فعلا شرکت نکنید، احتمالا شنبه اینده دوباره فعال بشه</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*آپدیت نیست / کسانی که تا به حال شرکت نکرده اند</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*اپلیکیشن_مکعب</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*ابتدا اپلیکیشن مکعب را از پست زیر دانلود و نصب&nbsp; و بعد شماره همراه اول خود را وارد کنید و&nbsp; کد دریافتی را وارد اپلیکیشن کنید.</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>*سپس در قسمت معرف ، کد 1653899966&nbsp;وارد کنید تا&nbsp; 1000 تومان شارژ هدیه عضویت را دریافت کنید.</strike></font></div><div><b><font size="2"><strike><br></strike></font></b></div><div><b><font size="2"><strike>*لینک دانلود مکعب:</strike></font></b></div><div><b><font size="2"><strike><br></strike></font></b></div><div><a href="http://dl.yourcube.ir" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff"><strike>dl.yourcube.ir</strike></font></b></a></div><div><b><font size="2"><strike><br></strike></font></b></div><div><strike><b><font size="2">*کد معرف :&nbsp;&nbsp;</font></b><font size="2"><b>1653899966</b></font></strike></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>*همچنین به ازای هر&nbsp; دوستی که هنگام فعال سازی اپلیکیشن&nbsp; کد معرف شما را وارد کنند 2000 تومان دیگر دریافت میکنید.</strike></font></div><div><font size="2"><strike>*دریافت کد معرف و اطلاع از تعداد دعوتها با ارسال&nbsp; &nbsp;333&nbsp; به&nbsp; 307352&nbsp;&nbsp;</strike></font></div><div><font size="2"><strike>&nbsp;*دریافت شارژ هدیه با ارسال&nbsp; 1111&nbsp; ب&nbsp; 307352</strike></font></div><div><font color="#ff6666" size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#ff6666" size="2"><strike>*مراحل بالا هزینه ندارد</strike></font></div><div><font color="#ff6666" size="2"><strike>*هزینه روزانه 400 تومان در صورت لغو شارژی کسر نمیشود</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو کامل سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 307352</font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*برای لغو اشتراک پس از ورود به اپ از قسمت بالا پروفایل بعد 3 نقطه و بعد&nbsp; تنظیمات رو گزینه آخر لغو اشتراک لمس کنید .</font></div> text/html 2017-11-02T13:55:19+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی همراه اول (302503) http://sharje21.mihanblog.com/post/1316 <div><div><font color="#cc33cc" size="2">آپدیت نیست دوباره فعال شده</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_صفر و یک</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#کسانی که تا به حال شرکت نکرده اند</font></div><div><br></div></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">ابتدا از طریق اکانت تلگرامی با شماره همراه اول ربات زیر را استارت کنید.</font></div><div><br></div><div><a href="https://t.me/wap01_bot?start=199946576" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff">https://t.me/wap01_bot?start=199946576</font></b></a></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">* سپس شماره همراه خود رو به اشتراک بزارید و کد دریافتی را وارد ربات کنید.</font></div><div><font color="#333333" size="2">*حال با زدن دکمه " لینک دعوت رو بگیر "میتوانید لینک دعوت خود را دریافت کنید&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2">*پس از دریافت لینک دعوت به ازای #هر_دو_نفری که با اکانت همراه اول از طریق لینک شما وارد بات شود و یک محتوا دریافت کند &nbsp;یک شارژ 5000تومانی دریافت میکنید.</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*هزینه &nbsp;محتوا 200تومان&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2">*روزی دو محتوا ارسال میشود&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها موثر با زدن دکمه 300 در ربات یا ارسال 300 &nbsp;به &nbsp;302503</font></div><div><font color="#333333" size="2">*دریافت شارژ &nbsp;با زدن 4 بار دکمه 1000 در ربات یا ارسال 4 بار 1000 &nbsp;به 302503</font></div><div><font color="#333333" size="2">*خط مستقیم شارژ میشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff"><font size="2">لغو &nbsp;با ارسال &nbsp;OFF &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;</font><span style="font-size: small;">302503</span><font size="2">(از طریق سیم کارت)</font></font></div> text/html 2017-10-29T12:00:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000+ 2000 تومانی ایرانسل(جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1313 <div><div><b style=""><font size="3" color="#ff6666">تمام شد</font></b></div><div><font style="" size="1"><strike style=""><br></strike></font></div><div><font style="" size="1"><strike style="">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</strike></font></div><div><font size="1"><strike>(فعال شده در96/8/3)</strike></font></div><div><font size="1"><strike>#اپلیکیشن_آفساید</strike></font></div></div><div><font size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1"><strike>ابتدا ربات زیر را استارت کنید،سپس گزینه "تایید خرید" را بزنید و شماره ایرانسل خود رو به اشتراک بزارید.</strike></font></div><div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><a href="http://telegram.me/charkhonehbot?start=ii930521485_1085963623" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><strike><font size="1" color="#000000">http://telegram.me/charkhonehbot?start=ii930521485_1085963623</font></strike></b></a></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><font size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1"><strike>هزینه 300 تومان بدون شارژ نمیشود.</strike></font></div><div><font size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1"><strike>*پس از دریافت لینک دعوت (لینک دریافت شده از طریق پیامک ) به ازای #هر_دو_نفر که دعوت کنید، و&nbsp; <b>24 ساعت</b> عضو سرویس بمونند 5000 تومان دریافت میکنید.</strike></font></div><div><font size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1"><strike><div>*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 500 ب&nbsp; 738223</div><div>*دریافت شارژ&nbsp; با ارسال عدد 1515 ب 738223&nbsp;</div></strike></font></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><div><font size="1"><strike>*پس از دریافت شارژ حتما مراحل زیر را جهت لغو اشتراک انجام دهید</strike></font></div></div><div><font size="1"><strike><br></strike></font></div><div><div><font size="1"><strike>*هزینه روزانه 300 تومان&nbsp;</strike></font></div><div><b><font size="1" color="#3333ff">*نحوه لغو این سامانه:</font></b></div><div><font size="1" color="#3333ff">#روش_اول</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">*اپلیکیشن آفساید را از پست زیر دانلود و نصب کنید.</font></div></div><div><font size="1" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="1" color="#3333ff"><b><a href="http://dl.offside-app.ir/" target="_blank" title="کلیک کنید">http://dl.offside-app.ir/</a></b></font></div><div><font size="1" color="#3333ff"><br></font></div></div><div><div><font size="1" color="#3333ff">*پس از ورود به اپلیکیشن از قسمت بالا پروفایل بعد تنظیمات رو گزینه لغو اشتراک لمس کنید .</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">*هزینه فعال سازی آفساید 300 تومان میباشد .(اگر هزینه را از طریق ربات پرداخت کرده باشید، تا پایان آن روز فعال سازی اپ فسفر&nbsp; هزینه ندارد)</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">#روش_دوم</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">*اپلیکیشن چارخونه را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.&nbsp;</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">http://www.charkhoneh.com/get</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">*سپس از قسمت ورود با وارد کردن نام کاربری و رمز ، وارد اپ شوید.(در صورت که رمز عبور ندارید از قسمت فراموشی رمز ، رمز جدید ایجاد کنید )</font></div><div><font size="1" color="#3333ff">*بعد از ورود از قسمت حساب کاریری -» پروفایل من -» خریدها ، اپ افساید&nbsp; را در لغو اشتراک نمایید.</font></div></div> text/html 2017-10-28T08:26:35+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 تومانی ایرانسل (84888) http://sharje21.mihanblog.com/post/1315 <div><font color="#cc66cc"><div style=""><b style=""><font size="3">تمام شد</font></b></div><div style="font-size: x-small; text-decoration-line: line-through;"><br></div><div style="font-size: x-small; text-decoration-line: line-through;">برای همه / آپدیت شده</div><div style="font-size: x-small; text-decoration-line: line-through;">#سرویس_دکه</div></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>ارسال&nbsp; &nbsp;<b>123999047&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>84888</b></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>سپس &nbsp;ارسال &nbsp;<b>HP 201</b>&nbsp;&nbsp;ب &nbsp; &nbsp;<b>8282&nbsp;</b></strike></font></div><div><font color="#cc33cc" size="1"><strike>هزینه ندارد</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>*پس از دریافت کدبه ازای #هر_سه_نفری که دعوت کنید 3000 &nbsp;هزار تومان شارژ دریافت میکنیدتا سقف 50 تومان</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strike><font size="1">*اطلاع از تعداد دعوت با ارسال &nbsp; HP 202 ب 8282 (هزینه ندارد)</font></strike></span></div><div><div><font color="#333333" size="1"><strike>*دریافت شارژ دعوتی با ارسال&nbsp; TR&nbsp;777 ب &nbsp; 8282 (#هزینه_120_تومان)</strike></font></div></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike>*اگر هنگام دریافت کد دعوت ،خطای عضویت میدهد بعد 10 الی 15 دقیقه &nbsp;دوباره &nbsp;HP 201 &nbsp;به 8282 بفرستید.</strike></font></div><div><font color="#333333" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#3366ff" size="3"><b style="">*لغو سامانه با ارسال &nbsp;L TITR&nbsp; ب &nbsp; 8282</b></font></div><div><font color="#3366ff" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#3366ff" size="1"><strike><br></strike></font></div><div><font color="#ff6666" size="1"><strike style=""><div style="">*شارژدهی سامانه فعاله اما بهتره فعلا از سامانه 8282 شارژ نگیرید به علت شلوغی خطای (Ba tashakor az ...) زیاد میده و همچنیین ممکنه شناسه شارژ بسوزه</div><div style="">*شناسه شارژ دریافتی را نگه ندارید باید سریع وارد کنید.</div></strike></font></div> text/html 2017-10-27T05:56:56+01:00 sharje21.mihanblog.com امین اطلاعیه http://sharje21.mihanblog.com/post/1314 <div><font size="3" color="#ff0000"><b>توجه</b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="3" color="#ff0000"><b>سامانه های زیر تمام یا غیر فعال شده اند فعلا شرکت نکنید.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_فسفر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_نماتو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_هم_نبرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_مبینا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_نمایش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_رویش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#اپلیکیشن_آفساید</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-25T07:01:52+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 7000 تومانی ایرانسل(جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1312 <div><div><b><font size="2" color="#ff6666">تمام شد</font></b></div></div><div><b><font size="2" color="#ff6666"><br></font></b></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><strike>برای همه</strike></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><strike>#اپلیکیشن_رویش</strike></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>ابتدا از طریق اکانت تلگرامی با شماره ایرانسل&nbsp; ربات زیر را استارت کنید</strike></font></div><div><strike><br></strike></div><div><a href="http://telegram.me/charkhonehbot?start=ii930527905_1552807675" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" color="#3366ff"><b><strike>http://telegram.me/charkhonehbot?start=ii930527905_1552807675</strike></b></font></a></div><div><strike><br></strike></div><div><strike><br></strike></div><div><font size="2"><strike>سپس گزینه "تایید خرید" را بزنید و شماره ایرانسل خود رو به اشتراک بزارید.</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#ff0000"><strike>هزینه 300 تومان بدون شارژ نمیشه</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>پس از دریافت لینک دعوت (لینک دریافت شده از طریق پیامک ) به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید، 7000 تومان دریافت میکنید.</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 900 ب&nbsp; 738223</strike></font></div><div><font size="2"><strike>دریافت شارژ&nbsp; با ارسال عدد 1919 ب 738223&nbsp;</strike></font></div><div><font size="2"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2"><strike>هزینه روزانه 300 تومان&nbsp;</strike></font></div><div><font size="2" color="#ff0000"><strike>نحوه لغو این سامانه:</strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><b><strike>#روش_اول</strike></b></font></div><div><font color="#3366ff" size="2"><strike>اپ رویش را از پست زیر دانلود و نصب کنید.پس از ورد از کشو سمت راست&nbsp; گزینه بالا&nbsp; لغو اشتراک بزنید.</strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike>هزینه فعال سازی رویش&nbsp; 300 تومان میباشد .(اگر هزینه را از طریق ربات پرداخت کرده باشید، تا پایان آن روز فعال سازی اپ هم نبرد&nbsp; هزینه ندارد)</strike></font></div><div><strike><br></strike></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8310023692/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4_sharje21.apk.html" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="3"><strike>دانلود اپلیکیشن رویش</strike></font></b></a></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><b><strike>#روش_دوم</strike></b></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike>اپلیکیشن چارخونه را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.&nbsp;</strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike>#اپلیکیشن_چارخونه جهت مشاهده و لغو اپ های فعال ایرانسل</strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike>http://www.charkhoneh.com/get</strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike><br></strike></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><strike>سپس از قسمت ورود با وارد کردن نام کاربری و رمز ، وارد اپ شوید.(در صورت که رمز عبور ندارید از قسمت فراموشی رمز ، رمز جدید ایجاد کنید )</strike></font></div><div><strike><font size="2" color="#3366ff">بعد از ورود از قسمت حساب کاریری -» پروفایل من -» خریدها ،&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;">اپ رویش</span><font size="2" color="#3366ff">&nbsp;را در لغو اشتراک نمایید.</font></strike></div><div><font size="2" color="#3366ff"><br></font></div> text/html 2017-10-23T07:44:27+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژهای 1و 5 و 10هزار تومانی همراه اول(405509) http://sharje21.mihanblog.com/post/1310 <div><font size="2" color="#cc66cc">#سرویس_هدف_اول</font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">#فعال_شده_در_30_7_96&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp;&nbsp;<b>70071&nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><b style="font-size: small;">405509</b></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به <b>405509</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پس از دریافت کد به ازای:</font></div><div><font size="2">2 نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">5نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع از تعداد دعوتهابا ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; chlp&nbsp; به 405509</font></div><div><font size="2">*دریافت کارت شارژ&nbsp; با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; cget به 405509 (همان لحظه)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">هزینه روزانه 400&nbsp; تومان (بدون شارژ هم میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;405509</font></div>