شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول telegram.me/sharje21 http://sharje21.mihanblog.com 2018-04-22T17:07:23+01:00 text/html 2018-04-16T07:16:57+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1403 <div><font size="2" color="#ff0000"><b style="">&nbsp; فعاله&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*جدید&nbsp; / برای همه</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_نقطه_خط</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp;&nbsp;<b>8443645&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>20751</b></font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به <b>20751</b></font></div><div><br></div><div><font color="#ff6666"><b>*هزینه عضویت 327&nbsp; تومان بدون شارژ هم میشود.</b></font></div><div><br></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت مخصوص به ازای :</font></div><div><font size="2">*3 نفر اول : 3000 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*5 نفر بعدی: 5000&nbsp; تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*10 نفر بعدی: 10000 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*20 نفر بعدی: 20000 تومان شارژ دیگر تا سقف 400 هزار تومان. (در همان لحظه)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع از وضعیت دعوت شدگان : ارسال 888 به 20751</font></div><div><font size="2">*جهت دریافت کارت شارژ 999&nbsp; را به 20751 ارسال نمایید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ممکنه به بعضی از خطوط کد دعوت ندهد (دعوت ثبت نمیشه)</font></div><div><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه&nbsp;&nbsp;</font><b style="color: rgb(255, 102, 102);">327&nbsp;&nbsp;</b><font size="2" color="#ff0000">تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">*لغو&nbsp; با ارسال OFF1&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;20751</font></div> text/html 2018-04-14T19:30:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژهای 1000 الی 96000 تومانی همراه اول(307559 _ 309291 _ 307396 ) http://sharje21.mihanblog.com/post/1402 <div><font color="#ff6666" size="2">*درصورتی که جای پین شارژخالی بود خط رو فعال نگه دارین شارژ بعد چند ساعت ارسال میشه</font></div><div><font size="2" color="#ff6666"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff6666">*برای اینکه در دریافت شارژ مشکل پیش نیاد ابتدا به تعداد افرادی که میتونید دعوت کنید سپس بعد 5 ساعت از اخرین دعوتی که انجام دادین شارژ رو دریافت کنید.(بعد دریافت شارژ مرحله اول یا دوم یا ...&nbsp; اگه دوباره رو همون خط دعوت بدین شارژدهیش به مشکل میخوره)</font></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(204, 102, 204);"><br></span></div><div><span style="font-size: small; color: rgb(204, 102, 204);">سامانه های زیر تغییر کرده اند</span></div><div><font color="#cc66cc" size="2">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><hr><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_همراه_سبز<br></font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* ارسال&nbsp; &nbsp;<b>238198&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>307559</b></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به <b>307559</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><hr><div><font color="#cc66cc" size="2">#سرویس_همیار</font></div><div><font color="#cc66cc" size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; &nbsp;<b>157185&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>309291</b></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به&nbsp;<b style="">309291</b></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد</font></div><hr><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">#سرویس_تک_بوک</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; &nbsp;<b>181577&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>307396</b></font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به <b>307396</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div></div><div><hr></div><div></div><div><font size="2">*در هر سرویس پس از دریافت کد دعوت مخصوص به خود به ازای:</font></div><div><font size="2">*نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*3 نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*به ازای هر 5 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ، تا سقف 96 هزار تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*به خطوطی که قبلا شرکت کرده اند ممکنه کد دعوت ندهد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دوستانی که دعوت میکنید باید به مدت 5 ساعت عضو سرویس بمانند تا دعوتتان موثر شود.(هزینه ندارد)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع ازدعوتها ارسال&nbsp;عبارت&nbsp;" info "</font></div><div><font size="2">*دریافت کارت شارژ&nbsp; با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; checkout&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه هر کدام 400&nbsp; تومان بدون شارژ هم میشود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو سامانه با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp;به سرشماره مربوطه</font></div> text/html 2018-04-14T07:57:52+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 الی 66000 تومانی همراه اول (40520) http://sharje21.mihanblog.com/post/1401 <div><font color="#cc33cc" size="2">تغییر کرده</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#کسانی_که_شرکت_نکردند&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_اول</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; &nbsp;<b>1698716&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>40520</b></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به <b>40520</b></font></div><div><font color="#cc66cc" size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت خود به ازای:</font></div><div><font size="2">*نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*3 نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*به ازای هر 5 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ، تا سقف 66 هزار تومان (دعوت از 34 نفر)</font></div><div><font size="2">*به خطوطی که قبلا شرکت کرده اند ممکنه کد دعوت نده.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع ازدعوتها ارسال " GLIST "</font></div><div><font size="2">*دریافت کارت شارژ&nbsp; با ارسال&nbsp; عبارت&nbsp; checkout به&nbsp; &nbsp;40520 (بعد از تکمیل دعوت و دریافت تبریک)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;40520</font></div> text/html 2018-04-12T13:09:13+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1 یا 2 + 1000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1400 <div><font color="#ff0000" size="2">شارژهای اپلیکیشن #نوین_طب به صورت مستقیم در حال ارسال هست .</font></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">*جدید&nbsp; / اختیاری</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#اپلیکیشن #نوین_طب</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*از طریق لینک زیر در اپ #نوین_طب ثبت نام و آن را دریافت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div>&nbsp;<a href="http://novinteb.drapp.ir/i?ref_id=aLZWg3MXNy2" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3333ff">http://novinteb.drapp.ir/i?ref_id=aLZWg3MXNy2</font></b></a></div><div><br></div><div><span style="font-size: small;">*بعد از 24 ساعت از ثبت نام&nbsp; با لینک دعوت و فعال سازی&nbsp; اپلیکیشن نوین طب بر روی شماره همراه اول خود مبلغ 1000 یا 2000&nbsp; تومان (شانسی)به صورت مستقیم دریافت میکنید.(با لغو هم ارسال میشه)</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*همچنین پس از دریافت لینک دعوت به ازای هر دوستی که با لینک دعوت شما عضو سرویس شود و اپ را فعال کند 1000 تومان دیگر بعد 24 ساعت دریافت میکنید.(تا سقف 100 تومان)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">*هزینه روزانه 500 تومان /بدون شارژ هم میشود</font></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 3079822&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2018-04-11T08:54:08+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 + 5000 تومانی ایرانسل(نمایش) http://sharje21.mihanblog.com/post/1399 <div><font style="" size="2" color="#ff0000"><b style="">#اپلیکیشن_نمایش غیر فعال شده در صورتی که شارژ طلب دارید میتونید دریافت کنید.</b></font></div><div><font size="1" color="#333333" style=""><strike style=""><br></strike></font></div><div><font size="1" color="#333333" style=""><strike style="">*جدید&nbsp; / برای همه اپدیت شده</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>#اپلیکیشن_نمایش&nbsp;</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333">*#اپلیکیشن_نمایش را از پست زیر دریافت و فعال سازی کنید</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><a href="http://www.charkhoneh.com/s/2925" target="_blank" title="کلیک کنید" style="">اپلیکیشن نمایش</a>&nbsp;&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* هنگام ورود کد معرف را&nbsp;488818121&nbsp;&nbsp;وارد کنید&nbsp; تا 1000&nbsp; تومان هدیه عضویت را به صورت مستقیم دریافت کنید.</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* همچنین به ازای هر دو دوستی که دعوت کنید 5000&nbsp; تومان دیگر دریافت میکنید.(تا سقف 50&nbsp; تومان)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">* مشاهده تعداد دعوت و دریافت شارژ از داخل اپلیکیشن</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">*مراحل بالا هزینه ندارد</strike></font></div><div><font color="#ff0000" size="1">*هزینه روزانه بعد از 48 ساعت روزی 300 تومان&nbsp;در صورت لغو اشتراک شارژی کسر نمیشود.</font></div><div><font color="#3366ff" size="1"><b>*نحوه لغو این سامانه:</b></font></div><div><font size="2" color="#3366ff"><b style="">پس از ورد از کشو&nbsp; سمت راست&nbsp; گزینه آخر&nbsp; لغو اشتراک بزنید.</b></font></div> text/html 2018-04-05T09:39:15+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (307518) http://sharje21.mihanblog.com/post/1398 <div><div><font size="2" color="#ff0000">غیر فعال شده&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#ff0000">جهت کسر نشدن هزینه روزانه با ارسال&nbsp;ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;307518&nbsp; مسابقه را لغو کنید</font></div><div><font color="#cc66cc" size="1"><strike style=""><br></strike></font></div><div><font color="#cc66cc" size="1"><strike style="">اختیاری / به بعضی از خطوط تبریک نمیگه</strike></font></div><div><font color="#cc66cc" size="1"><strike>#سرویس_چاپ30</strike></font></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font size="1">*ارسال عدد&nbsp; 2&nbsp; و بعد کد تایید به&nbsp; &nbsp; &nbsp;307518&nbsp;&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1">*بعد از دریافت پیام تبریک ارسال&nbsp; 28&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307518 (جهت ثبت شارژ)</font></strike></div><div><strike><font size="1">*بعد از دو روز&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1">* ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 28&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307518 (جهت دریافت شناسه شارژ)</font></strike></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">*هزینه روزانه 500 تومان بدون شارژ هم میشود / با لغو هم میشود</strike></font></div><div><strike><font size="1"><br></font></strike></div><div><font color="#3366ff" size="1">*لغو با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;307518</font></div></div> text/html 2018-04-04T10:18:18+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (شارژکده) http://sharje21.mihanblog.com/post/1396 <div><font size="2" color="#ff0000"><b>ربات غیر فعاله مشکل عضویت دارد.</b></font></div><div><font size="2" style="" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="2" style="" color="#cc33cc">#ربات_شارژکده</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://t.me/ChargeKadeBot?start=NTI1ODcwNDQy" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" color="#3366ff" style="">http://t.me/ChargeKadeBot?start=NTI1ODcwNDQy</font></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس شماره همراه خود رو به اشتراک بزاریدو کدهای&nbsp; دریافتی را وارد ربات کنید</font></div><div><font color="#cc66cc" size="2">*هزینه ندارد .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت لینک دعوت مخصوص ، به ازای #هر_دو_نفر که دعوت کنید 1000 تومان&nbsp; شارژ دریافت میکنید.(به صورت پین تا سقف 200 تومان )</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*هزینه روزانه 400+400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*توجه کنید که در دو سرویس #میلیونرها و #فانوس عضو میشوید و جهت لغو باید هر دو سامانه را لغو کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 3072313 (از طریق سیم کارت)</font></div><div><font size="2" style="">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 405561 (از طریق سیم کارت)</font></div> text/html 2018-03-27T16:23:04+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 2000 تومانی همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1395 <div><font color="#ff0000" size="2">شارژدهیش مشکل داره دیگه شرکت&nbsp; نکنید لغو سرویس فراموش نکنید</font></div><div><font color="#ff0000" size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">دوباره نغییر کرده دعوتها بعد 24 ساعت ثبت میشند هزینش زیاده بدون شارژ شرکت کنید ( اختیاری )</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*جدید / برای همه</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#ربات_شارژ_میلیونی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</strike></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="https://t.me/HamrahavalChargeBot?start=536518205_mahitabe" target="_blank" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff"><strike>https://t.me/HamrahavalChargeBot?start=536518205_mahitabe</strike></font></b></a></div><div><br></div><div><font size="2">* سپس با انتخاب گزینه "بزن بریم "شماره همراه خود رو به اشتراک بزارید</font></div><div><font size="2">*سپس گزینه "&nbsp; نرخ انلاین " رو بزنید و در سرویس نرخ انلاین عضو شوید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*بعد از دریافت پیام فعال شدن سرویس در ربات&nbsp;</font></div><div><font size="2">*گزینه " بازی ماهیتابه " رو انتخاب کنید و با انتخاب گزینه معرفی به دوستان لینک دعوت خود را دریافت کنید.</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت لینک دعوت به ازای :</font></div><div><font size="2">*2 نفر اول : 2000 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*5 نفر بعدی: 5000&nbsp; تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*به ازای هر دوست بعدی: 1000تومان شارژ دیگر تا سقف 40 تومان.(به صورت کد شارژ)</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">دعوتها بعد 24 ساعت ثبت میشند هزینش زیاده بدون شارژ شرکت کنید ( اختیاری )</span></div><div><font size="2">*بعد از دریافت پیام فعال شدن سرویس در ربات میتونید لینک دعوت خود را دریافت کنید و دعوت ثبت میشه (10 الی 30 دقیقه تاخیر داره)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دیدن تعداد دعوتهای موثر ارسال کلمه " وضعیت من&nbsp; " در ربات</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">*هزینه روزانه 400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 405523 (از طریق سیم کارت)</font></div> text/html 2018-03-25T23:40:40+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول(307173) http://sharje21.mihanblog.com/post/1394 <div><font color="#ff0000" size="2"><b>دوباره تغییر کرده با ارسال 300 میتونید دعوتهاتون رو چک کنید و با ارسال 1000 میتونید مستقیم شارژ دریافت کنید.</b></font></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">*جدید</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#اپلیکیشن_دیرین_دخت</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">*ارسال&nbsp;&nbsp;</span><font size="2"><b>166045033</b></font><b style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp;</b><span style="font-size: small;">ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><b style="font-size: small;">307173</b></div><div><font size="2"><div>*سپس ارسال کد فعال سازی به <b>307173</b></div><div>*هزینه ندارد.</div></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای هر نفر که با کد دعوت شما عضو مسابقه شود 4000 امتیاز معادل 1000 تومان شارژ دریافت کنید.</font></div><div><br></div><div><font size="2">*اطلاع از دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;3072370&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ با ارسال&nbsp; 1000&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: small;">ب&nbsp; &nbsp;3072370&nbsp;&nbsp;</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">*مراحل بالا هزینه ندارد.</font></div><div><font color="#ff6666" size="2">*هزینه روزانه 400 تومان در صورت لغو شارژی کسر نمیشود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">*لغو کامل سامانه با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; 307173</font></div><div><font color="#3366ff" size="2"><br></font></div> text/html 2018-03-25T20:58:09+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1393 <div><span style="font-size: small;"><font color="#ff0000"><b>شارژدهی سامانه های زیر به مشکل خورده جواب نمیده شرکت نکنید</b></font></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;"><font color="#cc66cc">اگر تبریک دریافت هدیه داشت ادامه بدید، در غیر این صورت لغو کنید نمیده.(برای خطوط قدیمی تبریک نداره)</font></span></div><div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_زعفران</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 1 ب 307550&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">* سپس ارسال عبارت&nbsp; B123 به سرشماره ای که از ان پیام دریافت کرده اید.</font></div><div><div><font size="2">*بعد دریافت پیام تبریک ارسال عدد 17&nbsp; &nbsp;به&nbsp;</font><span style="font-size: small;">307550&nbsp;&nbsp;</span><font size="2">(جهت ثبت شارژ)</font></div><div><font size="2">*بعد از دو روز از ثبت شارژ</font></div><div><font size="2">*ارسال عدد 17&nbsp; &nbsp;به&nbsp;</font><span style="font-size: small;">307550&nbsp;&nbsp;</span><font size="2">&nbsp;(جهت دریافت شناسه شارژ)</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font color="#ff0000" size="2">هزینه روزانه&nbsp; 300 تومان&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; به 307515&nbsp;</font></div></div><div><hr></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_پرگار</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 1 ب 307515&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">&nbsp;سپس ارسال عبارت&nbsp; B123 به سرشماره ای که از ان پیام دریافت کرده اید.</font></div><div><div><font size="2">*بعد دریافت پیام تبریک ارسال عدد 28&nbsp; &nbsp;به&nbsp;</font><span style="font-size: small;">307515&nbsp;&nbsp;</span><font size="2">(جهت ثبت شارژ)</font></div><div><font size="2">*بعد از دو روز از ثبت شارژ</font></div><div><font size="2">*ارسال عدد 28&nbsp; &nbsp;به&nbsp;</font><span style="font-size: small;">307515&nbsp;&nbsp;</span><font size="2">(جهت دریافت شناسه شارژ)</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">هزینه روزانه&nbsp; 300 تومان&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" size="2">لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; L&nbsp; به 307515&nbsp;&nbsp;</font></div></div><div><hr></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_دیجیتون</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp; عدد&nbsp; 1 ب 307516&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2">*سپس ارسال عبارت&nbsp; B123 به سرشماره ای که از ان پیام دریافت کرده اید.</font></div><div><font size="2">*بعد دریافت پیام تبریک ارسال عدد 22&nbsp; &nbsp;به 307516 (جهت ثبت شارژ)</font></div><div><font size="2">*بعد از دو روز از ثبت شارژ</font></div><div><font size="2">*ارسال عدد 22&nbsp; &nbsp;به 307516 (جهت دریافت شناسه شارژ)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" size="2">*هزینه روزانه 300 تومان / بدون شارژ هم میشود / با لغو هم میشود.</font></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2">*لغو با ارسال&nbsp; &nbsp;L&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp; 307516</font></span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">*جهت انجام شارژ،اپ فست شارژ رو از لینک زیر دانلود کنید</font></div><div><a href="https://app.adjust.com/siuabu" target="_blank" title="کلیک کنید"><font color="#3333ff" size="2"><b>https://app.adjust.com/siuabu</b></font></a></div><div><font size="2">و کد شارژ دریافت شده رو در بخش کد هدیه فست شارژ وارد کنید.( اپ فست شارژ نیاز به ثبت نام و لغو ندارد)</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اگه&nbsp; اپ #فست_شارژ خطا میده ، شناسه را بدون فاصله از عبارت D&nbsp; به یکی از سر شماره ها 307550 یا 307515 بفرستین.</font></div> text/html 2018-03-23T21:30:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول ( شارژباران ) http://sharje21.mihanblog.com/post/1392 <div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>ربات غیر فعاله ،مشکل عضویت دارد.</b></font></div></div><div><font size="2" color="#cc33cc">&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#ربات_شارژباران</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><a href="http://t.me/ChargeBaranBot?start=NTI1ODcwNDQy" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" style="" color="#3366ff">http://t.me/ChargeBaranBot?start=NTI1ODcwNDQy</font></a></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* سپس شماره همراه خود رو به اشتراک بزاریدو کدهای&nbsp; دریافتی را وارد ربات کنید</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* پس از دریافت لینک دعوت مخصوص ، به ازای #هر_دو_نفر که دعوت کنید 1000 تومان&nbsp; شارژ دریافت میکنید.(به صورت پین )</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 300+400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" style="" size="3"><b style="">♦️</b></font><font size="2">توجه کنید که در دو سرویس #اشپزخانه و #دیگچه عضو میشوید و جهت لغو باید هر دو سامانه را لغو کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 405508 (از طریق سیم کارت)</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال خاموش یا&nbsp; OFF&nbsp; ب 307219 (از طریق سیم کارت)</font></div> text/html 2018-03-23T21:30:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول ( شارژدونی ) http://sharje21.mihanblog.com/post/1390 <div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>ربات غیر فعاله مشکل عضویت دارد.</b></font></div></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#ربات_شارژدونی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ابتدا ربات زیر را با اکانت همراه اول استارت بزنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><a href="http://t.me/ChargeDooniBot?start=NTI1ODcwNDQy" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="2" color="#3366ff">http://t.me/ChargeDooniBot?start=NTI1ODcwNDQy</font></a></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*سپس شماره همراه خود رو به اشتراک بزاریدو کد دریافتی را وارد ربات کنید</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت لینک دعوت مخصوص ، به ازای #هر_دو_نفر که دعوت کنید 1000 تومان&nbsp; شارژ دریافت میکنید.(صورت کد پین)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 400&nbsp; تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;3072313 (از طریق سیم کارت)</font></div> text/html 2018-03-21T11:24:14+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (3072370) http://sharje21.mihanblog.com/post/1389 <div><b><font size="2" color="#ff0000">فعاله</font></b></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">جدید / برای همه&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_کوله_پشتی</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال&nbsp;&nbsp;<b style="">2088817891&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b style="">3072370</b></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به 3072370</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت خود به ازای از:</font></div><div><font size="2">*نفر اول : 1000 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*3 نفر بعدی: 4000&nbsp; تومان شارژ</font></div><div><font size="2">*به ازای هر 5 نفر بعدی: 8000 تومان شارژ دیگر تا سقف 200 هزار تومان.(همان لحظه)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300&nbsp; &nbsp;ب&nbsp; &nbsp;3072370&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" style="" size="3"><b style="">♦️</b></font><font size="2">نکته: زمانی که دوستانتان عضو سامانه هستند باید دعوتتان را با ارسال 300 ثبت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت شارژ دعوتی با ارسال عدد 1000 ب 3072370 (خط مستقیم شارژ میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه&nbsp; 500&nbsp; تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو سامانه&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;3072370</font></div> text/html 2018-03-19T17:10:14+01:00 sharje21.mihanblog.com امین عیدی همراه اول به مناسبت آغاز سال 97 http://sharje21.mihanblog.com/post/1388 <div><br></div><div><font size="2">*مشترکین همراه اول میتوانند از هم اکنون با شماره گیری کد زیر&nbsp; از هزار تا ۵۰هزار تومان به صورت تصادفی در 5 مبلغ متفاوت (1، 2، 5، 10، 50 هزار تومان) اعتبار داخل شبکه دریافت کنید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*97*1#</font></div><div><font size="2">*استعلام باقیمانده بسته هدیه:</font></div><div><font size="2">*97*0#</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*مهلت استفاده ، از زمان فعالسازی تا پایان روز ۱۳ فروردین میباشد.</font></div><div><font size="2"><font color="#cc33cc">عیدتون پیشاپیش مبارک</font>&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2018-03-17T19:03:48+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی همراه اول 307546 http://sharje21.mihanblog.com/post/1368 <div><font color="#ff0000" size="2"><b>شارژدهی سامانه غیر فعاله شرکت نکنید</b></font></div><div><font size="2" color="#cc66cc"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">♦️تغییر کرده تا 72 ساعت نباید لغو کنید</font></div><div><font size="2" color="#cc66cc">#سرویس_تاینی_گیم</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><strike>*ارسال کد&nbsp; &nbsp;<b>1062205&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب&nbsp; &nbsp; &nbsp; <b>307546</b></strike></font></div><div><font size="2">* سپس ارسال کد فعال سازی به <b>307546</b></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد دعوت به ازای #هر_سه_نفر که دعوت کنید یک شارژ 5000تومانی بعد از 72 ساعت دریافت میکند</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دوستانی که دعوت میکنید تا 72 ساعت نباید لغو کنند تا دعوت موثر حساب شوند</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">* اطلاع از دعوت ارسال عبارت&nbsp; DAVAT&nbsp; ب&nbsp; 307546</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*دریافت کارت شارژ با ارسال 100&nbsp; به 307546</font></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 500&nbsp; تومان (بدون شارژ هم میشود)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3366ff">*لغو&nbsp; با ارسال&nbsp; OFF&nbsp; ب&nbsp; &nbsp;307546&nbsp;</font></div>