شارژ رایگان ایرانسل و همراه اول telegram.me/sharje21 http://sharje21.mihanblog.com 2017-09-23T15:55:38+01:00 text/html 2017-09-21T07:47:38+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 50 مگ نت یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1292 <div><font size="1" style="" color="#333333"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>ارسال OZV MAZE ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84814)</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>ارسال عبارت MZ 126 ب 8282</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MAZE &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>ارسال OZV MOYA ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84887)</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>ارسال عبارت YN 135 ب 8282</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MOYA &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike><br></strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>*محدوود به 3000 نفر اول</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">*فرصت شرکت &nbsp;تا 12 شب</strike></font></div> text/html 2017-09-19T12:58:53+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1291 <div><font size="2" color="#ff0000">جواب با تاخیر ارسال میشود اگر خطای اشتباه بودن کد فعالسازی داد دوباره همان کد را بفرستید.</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">برای همه</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">#سرویس_مکعب</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال &nbsp;<b>1547296690&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب &nbsp; &nbsp; <b>30371</b></font></div><div><font size="2">*سپس ارسال کد فعال سازی به <b>30371</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" size="2">*هزینه ندارد</font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد مختص به خودتون</font></div><div><font size="2">*به ازای &nbsp;دو دعوت موثر اول : 5000 تومان</font></div><div><font size="2">* پنج دعوت موثر بعدی: 10000 تومان</font></div><div><font size="2">*ده دعوت موثر بعدی :30000 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*اطلاع از تعداد دعوتی ها : ارسال 300 به 30371</font></div><div><div>*دعوت موثر دعوتی هست که &nbsp;دوست دعوت شده یک محتوا دریافت کند</div><div><br></div><div><font color="#cc33cc">*هزینه &nbsp;محتوا 400 تومان</font></div><div><font color="#cc33cc"><br></font></div><div><font color="#cc33cc">* محتوا روز بعد ارسال میشود.(روزی 2 محتوا)</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><div>*دریافت شارژ با ارسال با ارسال 1000 ب 30371</div></font><font size="2"><div>*شارژدهی به صورت مستقیم میباشد</div></font></div><div><font color="#3333ff" size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">*</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: small;">لغو با ارسال Off به 30371</span></div> text/html 2017-09-19T11:04:15+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی همراه اول (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1290 <div><font size="2" color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="2">مرحله دوم #بازی_اوا فعاله کسانی که قبل &nbsp;از ساعت 12 &nbsp;شرکت &nbsp;کرده اند،میتوانند با ارسال avagame 1010 &nbsp; به &nbsp;201619 شارژ خود را دریافت کنند(سامانه برای کسانی که شرکت نکرده اند فعال میباشد</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">)</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc33cc">#بازی_اوا</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*ارسال عدد &nbsp;250 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;20012 &nbsp;</font></div><div><font size="2">*سپس ارسال عدد داخل &nbsp;پیامک دریافتی به 20012</font></div><div><font size="2">*بعد از گذشت &nbsp;24 ساعت&nbsp;</font></div><div><font size="2">*ارسال avagame 1010 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;201619</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*شارژدهی به صورت مستقیم میباشد</font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه هر پیام 200 تومان بدون شارژ هم میشود(ممکنه روزی 2 پیام بفرسته)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">*لغو با ارسال &nbsp;avagameOFF &nbsp; ب &nbsp; 20012</font></div><div><br></div> text/html 2017-09-16T10:17:43+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 تومانی ایرانسل (جدید) http://sharje21.mihanblog.com/post/1287 <div><br></div><div><font color="#ff0000" size="2">برای همه / آپدیت شده</font></div><div><font color="#ff0000" size="2">#سرویس_نام_نشان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال &nbsp;&nbsp;<b>101318805&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب &nbsp; &nbsp; 50501</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سپس &nbsp;ارسال &nbsp;HP 201 &nbsp;ب &nbsp; &nbsp;8282&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2">هزینه ندارد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پس از دریافت کدبه ازای #هر_سه_نفری که دعوت کنید 3000 &nbsp;هزار تومان شارژ دریافت میکنیدتا سقف 50 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دریافت شارژ دعوتی با ارسال &nbsp;GZ 777 ب &nbsp; 8282 (#هزینه_120_تومان)</font></div><div><font size="2">اطلاع از تعداد دعوت با ارسال &nbsp; HP 202 ب 8282 (هزینه ندارد)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اگر هنگام دریافت کد دعوت ،خطای عضویت میدهد بعد 10 الی 15 دقیقه &nbsp;دوباره &nbsp;HP 201 &nbsp;به 8282 بفرستید.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2">لغو سامانه با ارسال &nbsp;L GZTOP &nbsp; &nbsp;ب &nbsp; 8282</font></div> text/html 2017-09-15T17:29:47+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1و5و10تومانی همراه اول(307171) http://sharje21.mihanblog.com/post/1286 <div><div style=""><font size="2" color="#ff0000"><b style="">غیر فعاله</b></font></div><div style=""><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;"><br></span></div><div style=""><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">برای همه</span></div><div style=""><font size="2" color="#cc33cc">#سرویس_تاچمارت</font></div><div style=""><font size="2"><br></font></div><div style=""><font size="2">*ابتدا از طریق اکانت تلگرامی با شماره همراه اول ربات زیر را استارت کنید.</font></div></div><div style=""><font size="2"><br></font></div><div style=""><div><div><a href="http://t.me/touchmartbot?start=11218" target="_blank" title="کلیک کنید"><font size="3"><b>http://t.me/touchmartbot?start=11218</b></font></a></div></div></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">*سپس شماره همراه خود رو به اشتراک بزارید و کد دریافتی را وارد ربات کنید.&nbsp;</span></div><div><font size="2" color="#cc33cc">*هزینه ندارد&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">*پس از دریافت کد یا لینک دعوت &nbsp;به ازای:</font></div><div><font size="2">* 2 نفر اول : 1000تومان شارژ</font></div><div><font size="2">* 5نفر بعدی: 5 تومان شارژ</font></div><div><font size="2">* 10 نفر بعدی: 10 هزار تومان شارژ</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">*دریافت کارت شارژ &nbsp;با ارسال &nbsp;عبارت &nbsp;checkout به&nbsp;307171</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">*هزینه روزانه 400 تومان&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2">*لغو &nbsp;با ارسال &nbsp;OFF &nbsp;ب &nbsp;&nbsp;307171</font></div> text/html 2017-09-15T09:40:47+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 50 مگ نت یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1285 <div><strike style=""><font size="1" color="#333333">ارسال OZV SARG &nbsp;ب &nbsp;8282(یا 1 ب 80502)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت &nbsp;SC 142 &nbsp;ب &nbsp;8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L SARG &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV MAHN ب &nbsp;8282(یا 1 ب 80504)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت HN 140 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MAHN &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV KODK ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84889)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت KO 137 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L KODK &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV MSHAD ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84878)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت SD 130 &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MSHAD &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV KSAFAR ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84827)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت KS 110 &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L KSAFAR &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>محدوود به 3000 نفر اول</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">فرصت شرکت &nbsp;تا 12 شب</strike></font></div> text/html 2017-09-13T10:23:27+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 5000 تومانی ایرانسل (737471) http://sharje21.mihanblog.com/post/1284 <div><b><font size="2" color="#cc33cc">*سرویس_شعر_گونه</font></b></div><div><br></div><div><font color="#333333" size="2">*ارسال &nbsp; &nbsp;<b>283089321&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>ب &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>737471</b></font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*پس از دریافت کدبه ازای #هر_سه_نفر که کد دعوت کنید و افراد دعوت شده &nbsp;#دو محتوا دریافت کنند یک شارژ &nbsp;5000 تومانی دریافت میکنید تا سقف 50 تومان</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">هزینه هر محتوا &nbsp;100 &nbsp;تومان</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*محتوا فردا و روزی &nbsp;دو محتوا ارسال میشود</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*اطلاع &nbsp;و ثبت دعوت با ارسال &nbsp; 300&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*دریافت شارژ با ارسال 5 بار 1000&nbsp;</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*شارژدهی به صورت مستقیم میباشد</font></div><div><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div><font color="#333333" size="2">*جهت موثر شدن دعوت باید هنگام دریافت محتوا سیم کارت دعوت شده &nbsp;روشن باشد.</font></div><div><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">*لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp; &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;737471</font></div><div><br></div> text/html 2017-09-13T07:42:55+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 50 مگ نت یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1283 <div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV ADOST &nbsp;ب &nbsp;8282(یا 1ب 80501)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت &nbsp;AD 146 &nbsp;ب &nbsp;8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L ADOST &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV ESG ب &nbsp;8282(یا 1 ب 80508)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت EG 144 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L ESG &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV MLIGA ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84811)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت ML 111 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MLIGA &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV YASIN &nbsp;ب &nbsp;8282(یا 1 ب 80503)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت &nbsp;YA 121 &nbsp;ب &nbsp;8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L YASIN &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV MADR ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84868)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت MM 112 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MADR &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>محدوود به 3000 نفر اول</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">فرصت شرکت &nbsp;تا 12 شب</strike></font></div> text/html 2017-09-12T06:33:00+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ های محدود ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1274 <div><font color="#3333ff" size="2" style="">محدود به 1500نفر اول میباشد و حداکثر ظرف 1 دقیقه تمام میشود میتوانید چند دقیقه قبل از فعال شدن عضو شوید و راس ساعت مرحله دوم را بزنید</font><font size="2" style="" color="#ff0000"><b>(کاملا اختیاری)</b></font></div><font size="2" style=""><div style=""><font color="#ff0000"><br></font></div><div style=""><font color="#ff0000">ساعت 16 روز 21 ام شهریور فعال میشود</font></div><div style=""><div style=""><font color="#333333"><br></font></div><div style=""><div>*ارسال عدد &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; ب &nbsp; 737601 &nbsp;</div><div>*سپس عدد &nbsp;117 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;737601</div></div><div style=""><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#cc33cc">*هزینه مرحله دوم 120 تومان&nbsp;</font></div></div></div><div style=""><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#333333">*لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp;ب &nbsp;&nbsp;</font></div></div>737601</div><div style=""><div style=""><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><font color="#ff0000">ساعت 18 روز 21 ام شهریور فعال میشود</font></div><div></div></div><div style=""><br></div><div style="">*ارسال عدد &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; ب &nbsp; 737609 &nbsp;</div><div style="">*سپس عدد &nbsp;109 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;737609</div><div style=""><div style=""><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#cc33cc">*هزینه مرحله دوم 120 تومان&nbsp;</font></div></div></div><div style=""><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#333333" style="">*لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp;ب &nbsp;&nbsp;</font></div></div>737609 &nbsp;</div><div style=""><hr><hr><div><div><font color="#ff0000">ساعت 16 روز 22 &nbsp;ام شهریور فعال میشود</font></div><div></div></div><div>ارسال عدد &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; ب &nbsp; 737616 &nbsp;</div><div>سپس عدد &nbsp;120 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;737616</div><div><div><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#cc33cc">*هزینه مرحله دوم 120 تومان&nbsp;</font></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#333333">*لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp;ب &nbsp;&nbsp;</font></div></div>737616</div></div><div><br></div><div><div><font color="#ff0000">ساعت 18 روز 22 ام شهریور فعال میشود</font></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><div style=""><font color="#333333">ارسال عدد &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp; &nbsp; ب &nbsp; 9077 &nbsp;</font></div><div style=""><font color="#333333">سپس عدد &nbsp;107 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;9071</font></div><div style=""><div><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#cc33cc">*هزینه مرحله دوم 120 تومان&nbsp;</font></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><font color="#333333">*لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp;ب &nbsp;&nbsp;</font></div></div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">9077 &nbsp;</span></div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></font> text/html 2017-09-09T08:12:51+01:00 sharje21.mihanblog.com امین نت های 50 مگی یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1282 <div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV PRS ب &nbsp;8282(یا 1 ب 80408)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت PS 102 &nbsp;ب 8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L PRS &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV MILIONER ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84818)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت MN 127 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L MILIONER &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV ZARAM ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84815)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت ZR 139 ب 8282</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L ZARAM &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><hr><hr></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال OZV KATERE ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84813)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال عبارت KT 104 ب 8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>لغو ارسال L KATERE &nbsp;ب 8282</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333"><br></font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>محدوود به 3000 نفر اول</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike style="">فرصت شرکت &nbsp;تا 12 امشب</strike></font></div> text/html 2017-09-06T12:04:40+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 1000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1281 <div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">اگر لینک شارژ دارید میتونید هر خط رو شارژ کنید.اما &nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">شارژدهی غیر فعاله</span></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">#مدال</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال &nbsp;عدد &nbsp;1 &nbsp; ب &nbsp; &nbsp;40401&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">سپس با نصب و فعال سازی اپلیکیشن مدال و ارسال عدد &nbsp;1001 به 40401 &nbsp;لینک دریافت شارژ 1000 تومانی براتون ارسال میشه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">جهت ثبت نام از منوی سمت راست روی ورود (عکس پروفایل) لمس کنید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><a href="http://medal1.ir/d" target="" title="دانلود"><b><font size="2">دانلود مدال</font></b></a></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">هزینه پیامکی ندارد</font></div><div><font size="2" color="#ff0000">هزینه روزانه 300 &nbsp;تومان در صورت لغو شارژی کم نمیشود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">لغو با ارسال &nbsp;L &nbsp; ب &nbsp; 40401</font></div> text/html 2017-09-06T10:26:56+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 50 مگ نت یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1280 <div><strike><font color="#333333" size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال OZV CBOOK ب 8282(یا 1 ب 80403)</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال عبارت &nbsp;CB 141 &nbsp;ب &nbsp;8282&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">لغو ارسال L CBOOK &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><hr><hr></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال OZV VTN ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84826)</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال عبارت VN 123 ب 8282</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">لغو ارسال L VTN &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><hr><hr></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال OZV PAZEL ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84831)</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال عبارت PZ 138 ب 8282</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">هزینه دریافت نت 150 &nbsp;تومان</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">لغو ارسال L PAZEL &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><hr><hr></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال OZV NBARD ب &nbsp;8282(یا 1 ب 84819)</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه&nbsp;</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">ارسال عبارت NB 129 ب 8282</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">هزینه دریافت نت 120 &nbsp;تومان</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">لغو ارسال L NBARD &nbsp;ب 8282</font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1"><br></font></strike></div><div><strike><font color="#333333" size="1">محدود به 3000 نفر اول</font></strike></div><div><strike style=""><font color="#333333" size="1">فرصت شرکت تا 12 امشب</font></strike></div> text/html 2017-09-05T18:59:01+01:00 sharje21.mihanblog.com امین یک گیگابایت اینترنت رایگان همراه اول http://sharje21.mihanblog.com/post/1279 <div><b style=""><font size="3" color="#ff0000">فعاله</font></b></div><div><span style="font-size: small;">با نصب یا بروزرسانی اپلیکیشن همراه من و مشاهده اموزش اپلیکیشن &nbsp;1 گیگ اینترنت رایگان یک ماهه دریافت کنید.</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پس از بروزرسانی و مشاهده آموزش با کلیک بر روی گزینه دریافت هدیه کد فعال سازی1 گیگ نت برای شما پیامک خواهد شدو قابل فعال سازی بر روی خط دلخواه میباشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">لغو تمدید خودکار:</font></div><div><font size="2" color="#3333ff">*100*8#</font></div><div><font size="2">نسخه اندروید:</font></div><div><br></div><a href="https://my.mci.ir/mymciapk" target="" title="کلیک کنید"><div><b><font size="2" color="#3333ff">https://my.mci.ir/mymciapk</font></b></div></a><div><br></div><div>نسخه &nbsp;ios:</div><div><br></div><div><a href="https://my.mci.ir/app" target="" title="کلیک کنید"><b><font size="2" color="#3366ff">https://my.mci.ir/app</font></b></a></div> text/html 2017-09-05T09:27:05+01:00 sharje21.mihanblog.com امین شارژ 3000 تومانی ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1278 <div><div style=""><b style=""><font size="2" style="" color="#ff0000">سامانه &nbsp;84841 #سرویس_جام &nbsp;به پایان رسید در صورتی که شارژ طلب دارین میتوانید دریافت کنید.</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><b style=""><font size="2">هزینه دریافت شناسه شارژ 120 تومان</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: x-small; text-decoration-line: line-through; font-weight: bold;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: x-small; text-decoration-line: line-through; font-weight: bold;"><b><strike>برای همه&nbsp;</strike></b></div></div><div><font size="1" color="#333333"><b style=""><strike>#سرویس_جام</strike></b></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333">ارسال &nbsp;&nbsp;<b>101318805&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>ب &nbsp; &nbsp; <b>84841</b></font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">سپس &nbsp;ارسال &nbsp;HP 301 &nbsp;ب &nbsp; &nbsp;8282&nbsp;</font></strike></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>هزینه ندارد</strike></font></div><div><strike><font size="1" color="#333333">پس از دریافت کدبه ازای #هر_سه_نفری که کد شما را ارسال کند 3000 &nbsp;هزار تومانی دریافت میکنید</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">دریافت شارژ دعوتی با ارسال &nbsp;JS 777 ب &nbsp; 8282 (#هزینه_120_تومان)</font></strike></div><div><strike><font size="1" color="#333333">اطلاع از تعداد دعوت با ارسال &nbsp; HP 302 ب 8282 (هزینه ندارد)</font></strike></div><div><font color="#3333ff" size="2">لغو با ارسال &nbsp;L SHAHRV &nbsp; &nbsp;ب &nbsp; 8282</font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>در صورتی که با 1 عضو شوید 50 مگ نت میدهد آن هم با دریافت 2 محتوا بعد 2 روز (ارزش ندارد)</strike></font></div><div><font size="1" color="#333333"><strike>توجه</strike></font></div><div><strike style=""><font size="1" color="#333333"><div style="">ثبت دعوت با تاخیر حدودا 10 دقیقه انجام میشود.</div><div style="">در صورتی که جهت دریافت کد خطای عضویت میدهد بعد 10 الی 15 دقیقه &nbsp;دوباره &nbsp;HP 301 &nbsp;ب &nbsp; &nbsp;8282 بفرستید.</div></font></strike></div> text/html 2017-09-04T12:12:20+01:00 sharje21.mihanblog.com امین 50 مگ نت یک روزه ایرانسل http://sharje21.mihanblog.com/post/1277 <div><font size="2" style="">ارسال OZV DANESTANI ب 8282 &nbsp;(یا 1 ب 84824)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">بعد‌ &nbsp;از 5 دقیقه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ارسال &nbsp; &nbsp;DA 124 &nbsp; ب &nbsp;8282&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#ff0000">هزینه دریافت نت &nbsp;120 تومان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#3333ff">لغو ارسال L DANESTANIبه 8282</font></div><div><font size="2" color="#3333ff">محدود به 3000 نفر اول</font></div><div><font size="2" style="" color="#3333ff">مهلت شرکت تا 12 امشب</font></div>